Veiligheidsregio’s staan op dit moment voor de uitdaging om hun vakbekwaamheid écht aan te gaan tonen. Geborgd binnen een doorlopend proces.

Wij geloven dat leidinggevenden, vakbekwaamheidsprofessionals en P&O-ers hierin het verschil kunnen maken. Het gaat hierbij om meer meetbaar effect te creëren in de levenslang leren cyclus door middel van realistisch haalbare investeringen in tijd en geld. Het beste uit de (inter)regionale samenwerking halen en het nemen van verantwoordelijkheid spelen hierin een doorslaggevende rol.

Wij ondersteunen veiligheidsregio’s met de verbetering van aantoonbare vakbekwaamheid van hun medewerkers. Dit doen wij op het gebied van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Duaal opleiden

Wij begeleiden de brandweer met het echt invoeren van duaal opleiden. Opleiden als gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdeling vakbekwaamheid en de lokale repressieve organisatie. Onze aanpak is door het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) inmiddels tot landelijke standaard verheven. Een aanpak die aansluit bij de kwaliteitseisen vanuit KAB (Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen).

Kwaliteit instructeurs

Wij hebben ervaring met het invoeren van kwaliteitsstelsels voor kwaliteit en vakbekwaamheid van instructeurs. Instructeurs spelen een doorslaggevende rol bij de kwaliteit van opleidingen en scholingen.

Waarnemen & feedback geven

Wij hebben waarnemers en trainers opgeleid en gecoacht in het kunnen overbrengen en toepassen van de SGI-methodiek. Deze methodiek is zeer toepasbaar in omgevingen waarin competentiegericht moet worden waargenomen en beoordeeld

Proces vakbekwaamheid

Wij begeleiden afdelingen vakbekwaamheid in het vereenvoudigen, professionaliseren en effectiever maken van hun vakbekwaamheidprocessen. Hierbij hebben wij zowel oog voor het proces als voor de mensen die er invulling aan geven.

Aantonen blijvende vakbekwaamheid

Met onze heldere, praktische visie en aanpak geven wij het vakbekwaam blijven handen en voeten. Wij begeleiden veiligheidsregio’s in het stap voor stap invoeren van deze aanpak en visie.

Wij voeren onze vakbekwaamheidprojecten met name uit bij de brandweer. Ook verzorgen wij projecten voor de GHOR, het landelijk ROAZ project Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), MKB en GMK