RETAIL

Verhogen van het bonbedrag per klant

Behavior: winkel en kassapersoneel stapt directer op de klant af, gaat het verkoopgesprek met de klant aan en suggereert bijverkopen aan de klant

Business: verhoging van de omzet met ongeveer 10%

2 winkelmanagers en 1 kassamanager onder leiding van een vestigingsmanagers en ca 50 medewerkers zijn meetbaar en zichtbaar in beweging

DEFENSIE

Borgen van lean gedrag (5S)

Behavior: houden aan de reeds gemaakte (lean)-afspraken rondom orde en netheid op de werkplek

Business: minder tijd kwijt aan zoeken naar materialen, meer overzicht, hogere productiviteit

5 onderhoudschefs, onder leiding van een tactisch manager en ca 50 medewerkers zijn zichtbaar en meetbaar in beweging

FOOD

Ontwikkelen safe behavior

Behavior: operators houden zich aan protocollen en afspraken rondom veilig werken. Bij grijze gebieden zijn zij transparant naar collega’s en teamleider over keuzes die gemaakt hebben om veiligheid, kwaliteit en productiviteit goed te balanceren. Ontwikkelen van een cultuur waarin veilig gedrag de basis is

Business: verlaging van ongevallen en bijna-ongevallen

Tactisch management team en operationele leiders en operators zijn zichtbaar en meetbaar op dit onderwerp in beweging

ZORG

Verbeteren van kwaliteit van werken

Behavior: team van medewerkers (verzorgenden) hebben een dagelijks moment (aan een verbeterbord) waar stapsgewijs knelpunten in de operatie worden gedetecteerd, grondoorzaken worden onderzocht, oplossingen worden gezocht, uitgeprobeerd en geborgd.

Business: vergroting van patienttevredenheid en productiviteit

Teamleider, Leancoach en teamleden zijn zichtbaar en meetbaar op dit onderwerp in beweging

ZORG

Verhogen van compliance

Behavior: verpleegkundigen houden zich aan de protocollen op het gebied van handhygiëne. Zowel voor wat betreft het aantal momenten van wassen, als de grondigheid van wassen.

Business: vermindering (van de kans op) kruisbesmettingen

6 Teamleiders en ca 100 verplegenden zijn zichtbaar en meetbaar op dit onderwerp in beweging

RETAIL

Verhogen van de NPS

Behavior: servicemonteurs staan klanten klantgerichter te woord, maken beter contact met de klant, houden de klant beter op de hoogte tijdens de service

Business: verhoging van de NPS met 8% (85 naar 92)

2 teamcoaches, onder leiding van een regiomanager en ca 40 medewerkers zijn zichtbaar en meetbaar in beweging