Masterclass OBM

Masterclass OBM

“In het gedrag van uw medewerkers ziet u het effect van uw handelen”

Wellicht merkt u dat uw huidige manier van motiveren en sturen van medewerkers, wanneer deze intensiever wordt toegepast, slechts tijdelijk een verbetering in resultaat oplevert. U zoekt naar een manier om uw medewerkers intrinsiek gemotiveerd te krijgen voor het gewenste resultaat en gedrag Veel organisaties willen meer grip op gedrag en prestaties van medewerkers bereiken.
OBM is de aanpak om dat duurzaam voor elkaar te krijgen.

OBM zorgt voor een hogere productiviteit, een hogere klanttevredenheid, verminderde faalkosten, meer eigenaarschap, pro activiteit en een betere samenwerking op.
Tijdens de OBM-ontmoeting nemen wij u mee in de principes van OBM (Organizational Behavior Management). OBM is een op gedragswetenschap gebaseerde praktische managementaanpak waarin positieve bekrachtiging van medewerkers centraal staat.
Op deze dag delen wij graag met U onze resultaten die wij bij o.a. Carglass, Mars Nederland, Gran Casino, Praxis, Veiligheidsregio Midden Brabant hebben behaald.

Programma

• Om 10.30 uur inloop, ontmoeting tussen organisaties, u en ons,
• Ontmoeting met OBM: Wat is het, hoe werkt het en wat kan het u opleveren
• 12.30u lunch
• Ontmoeting met uw organisatie. Bespreken van uw eigen casus: hoe zou OBM hierin “het”
verschil kunnen maken.
• Ontmoeting met ervaringsdeskundigen. Presentatie van 2 praktijkcasussen door organisaties
die aansturen op basis van OBM. Werkt het écht en welke investering wordt gevraagd en wat
levert het op.
• Rond 17:00 uur afronding, borrel en informele ontmoeting.

Kosten deelname

Kosten deelname € 495 (excl. btw) per organisatie, u bent alleen welkom of samen met een collega.

Graag lezen wij bij aanmelding welke personen uit uw organisatie komen, de contactgegevens van deze personen (mobiel nummer en e-mailadres), wat de functies van deze personen zijn en op welke datum u komt.

Bevestig uw deelname aan deze workshop via 

BEVESTIG DEELNAME Graag eerst meer informatie?

Eerstvolgende OBM Masterclass

3de kwartaal 2018
Locatie: Vught

BEVESTIG DEELNAME

Organizational Behavior Management

OBM als aanpak is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door klinisch psychloloog en organisatieadviseur Aubrey Daniels. Sinds die tijd is de aanpak in honderden organisaties en casussen in vele landen wereldwijd doorontwikkeld door de adviseurs en associés van ADI (Aubrey Daniels International).

Sinds 2012 wordt er in Nederland gewerkt met Organizational Behavior Management in organisaties.

OBM is een praktische en wetenschappelijke methodiek voor structurele en blijvende gedragsverandering. OBM is een aantoonbare gedragsveranderingsaanpak voor leidinggevenden. Het geeft hen tools om mensen en teams in beweging te zetten door medewerkers in hun handelen positieve aandacht te geven. Gedrag (h)erkennen, observeren, analyseren, meten, ontwikkelen en stimuleren en daarmee het resultaat beïnvloeden.

Verandervraagstukken aan de resultaatkant van de organisatie worden gekoppeld aan gedragsverandering van de medewerkers. OBM biedt voor het lijnmanagement praktische interventies en een methode met als doel medewerkers in beweging te krijgen en te houden richting gewenste business resultaten. Leidinggevenden gaan met OBM aan de slag. Dit is direct merkbaar voor de organisatie, merkbaar voor medewerkers en belonend voor henzelf. Na 2- 3 maanden, inclusief de voorbereidingsfase, worden veranderingen aantoonbaar in het gedrag van medewerkers zichtbaar. Na een 4-6 maanden wordt dit zichtbaar in resultaten (kpi’s).

Wie zijn wij?

Vanuit het expertisecentrum Adriba aan de VU zijn Ward en Dennis als gecertificeerde Partners aan de slag om dit gedachtegoed en de bijbehorende aanpak onder de aandacht te brengen van organisaties.

Ward Grootens

Certified OBM Trainer/Coach
Certified Human Performance Technologist
Achtergrond in HRM en als peoplemanager
Analytisch, pragmatisch, prikkelend, humoristisch, warm

Dennis Siliacus

Certified OBM Trainer/Coach
Certified Human Performance Technologist
Coach voor ondernemers, Gedragsveranderaar via Advies, Training en Coaching Analytisch, confronterend, empathisch, scherp, buiten kaders denkend